SÖK INNEHÅLL:
 
 
 

Innehåll

 
 
 
Innehåll / 5. Funktioner / 5.8 Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

 

 

 

 

Här listas de nyhetsbrev vi tidigare skapat. När det skapades visas, samt när det senast skickades.
Antal gånger brevet visats (Visningar) samt totala antalet mottagare av brevet är också tillgängligt.

För att skicka igen, klickar man bara på “Skicka” länken, där kan man välja grupp av adresser att skicka till (för att skapa grupper, se nedan).

Under prenumerationer ser vi de prenumeranter vi har på våra nyhetsbrev.

 

För att skapa ett nytt nyhetsbrev klickar man på “Skapa nytt brev” och på samma sätt som man skapar en sida skapar man nyhetsbrevet. (se avsnitt 3.1 Skapa och Redigera sida)
 
För att länka in formulär för anmälan till nyhetsbrev på en sida, se Appendix A.

 

 

Variabler

 

Man kan använda sig av så kallade variabler i nyhetsbrev, dvs text som byts ut mot annan text när brevet skickas ut.

 

[name] kan anges i texten och bytas då ut mot mottagarens förnamn om angivet i prenumerantlistan.

[email] kan anges i texten och bytas då ut mot mottagarens epost adress.

 

 

Hantera grupper

 

Under prenumerationer har vi en lista till vänster där vi kan filtrera adresser efter vilken grupp de olika adresserna är medlemmar i.

Väljer vi en grupp så visas endast de medlemmarna. Två ikoner visas även till höger om listan.

Den ena för att redigera gruppens namn, samt en ikon för att radera gruppen.

 

hantera grupper

 

grupplistan, med redigeringsknapp

 

 

Hantera prenumeranter

 

Vi kan även välja att redigera våra prenumeranter, genom att klicka på adresserna.

Där kan vi välja att flytta en prenumerant till en specifik grupp.

 

Vi kan även skapa nya prenumeranter.

 

Notera att om vi skapar en ny prenumerant och klickar ur "aktiv" så skickas ett aktiveringsmail till den angivna prenumerantens adress.

 

 

Statistik

 

Till höger om benämingen av nyhetsbrevet finns en liten ikon stats Klicka på den för att få upp statistik över nyhetsbrevet.

Här visas adresser som studsat (felaktig mottagare förmodligen), adresser som autosvarat (tex semester osv) samt två grafer över visningar.

Statistiken visar hur mottagarna läst utskicket, inom vilken tidsram.

 

För att ta bort de adresser som studsat (ej autosvarat) så klickar vi på knappen som heter "Åtgärda studsar". Då markeras samtliga studsade adresser som raderade och är exkluderade från kommande utskick.

 

studsar

 

Översikt av studsade adresser

 

 

Inställningar

 

Under inställningar kan vi bestämma vad som ska visas i det publika anmälningsformuläret.

 

Visa namn - Om vi vill att besökarna ska skriva in sitt namn klickar vi i denna.

Visa E-post - Kan inte ändras.

Visa företagsnamn - Om vi vill att besökarna ska skriva in sitt företagsnamn klickar vi i denna.

 

Visa rubriker - För att underlätta formuläret så kan vi välja att visa rubriker på fälten.

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
Ansvarig: Robin Linderoth, 0522-777 WEB