SÖK INNEHÅLL:
 
 
 

Innehåll

 
 
 
Innehåll / Appendix A

Appendix A

 

I detta Appendix kommer vi ta upp de mer avancerade funktionerna för sidor, nyheter och puffar.
Dessa hittas under “Inställningar” knappen vid redigering av nämda funktioner.

FunktionerLista Nyheter
Klicka i “Ja” och välj antal nyheter att visa per sida (automatisk
sidindelning). Klicka på “Välj kategorier” för att välja inom vilka
kategorier nyheterna ska visas. Detta medför att besökaren ser
nyheter listade på angiven sida.

Lista Länkar
Klicka i denna för att länka in länkarkivet på sidan, välj antal länkar att visa per sida.

Lista Produkter
Klicka i denna för att länka in produktregistret på sidan. Redigering/hantering av produkter sker via Funktioner->Produkter.

Lista Produktkategorier / Produktsök (endast puffar)
Klicka i dessa för att länka in kategorier från produktregistret, samt visa sökruta för produkter.

Lista Twitter (endast puffar)
Klicka i denna för länka in twitterinlägg i puffen.

Visa RSS-Feed (endast puffar)
Välj ett nyhetsflöde (se avsnitt 5.10 RSS Läsare) i listan för att länka in nyheterna i denna puff.

 

Lösenordsskyddad sida
För att skydda en sida från allmän beskådning, klicka i denna. Detta kräver att besökaren loggar in med ett konto. (Skapas av administratören, se avsnitt 7.1 Användare)

Lista Söksida
För att skapa en söksida där besökarna kan söka på innehållet på hemsidan, klicka i denna.

Visa Gästbok
För att länka in gästboksfunktionen på sidan, klicka i denna.


Direktlänka sidaOm vi vill direktlänka en sida (ett menyalternativ) fyller vi i fältet URL. Vi kan även länka till en intern sida, enklast gör vi detta genom att klicka på “Interna Sidor” och väljer vilken sida vi vill länka till.
Klicka i “Nytt fönster” för att öppna mållänken i ett eget fönster i webbläsaren.

Detta medför att om besökaren klickar på menyn (denna sidan) så slussas denne vidare till angiven länk.
Istället för att öppna den faktiska sidan.


Puffar


Här ser vi aktiva puffzoner på hemsidan (se avsnitt 6.1 Puffzoner).
Klickar vi på dropdown-listan på respektive zon, så ser vi en lista med de puffar som är skapade i just den puffzonen.

Har vi puffar som är angivna som standard, så visas dessa på alla sidor, om inte annat är angivet via denna puff-hantering. För att välja en puff att visa i någon zon för den aktuella sidan oavsett om det finns en standardpuff eller inte, klicka på listan för den önskade zonen och välj en puff.


Sökmotor relaterat


Då dagens sökmotorer arbetar lite annorlunda mot tidigare så är dessa fält mer ihopkopplade med den interna sökmotor som finns i Tudo. Dock så visas “Titel” som sid-titel i webbläsarens fönster om angiven.


Datumstyrd visning


Vi kan välja att visa en sida eller puff under en speciell tidsperiod, då anger vi startdatum/tid samt slutdatum/tid och klickar i “Aktiv”. Vi kan även välja att få påminnelse om en tidsstyrning genom att fylla i epost-adresser i listan under.


Ansvarig Person


Låt oss säga att vi har delat upp hemsidan i olika ansvarsområden, med olika personer som ansvara för det olika delarna, den information vi anger här ärvs neråt på undersidor till den aktuella sidan, om angivet. (se avsnitt 7.2 Inställningar)

 

 

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
Ansvarig: Robin Linderoth, 0522-777 WEB