SÖK INNEHÅLL:
 
 
 

Innehåll

 
 
 
Innehåll / Appendix B

Appendix B

 

I detta Appendix kommer vi ta upp övriga funktioner i verktygsfältet i redigeringsläge. I avsnitt 3.2 gick vi igenom de mest vanliga.


toolbar
Verktygsfältet i Tudo redigeringsläge  Vänsterställd - Markera den text du vill vänsterställa och klicka på knappen.

  Centrerad - Markera den text du vill centrera och klicka på knappen.

  Högerställd - Markera den text du vill högerställa och klicka på knappen.

  Justerad - Markera den text du vill justera och klicka på knappen. Texten blir då jämn på både vänster och höger sida.

  Indrag - Markera den text du vill flytta in i sidled och klicka på knappen.

  Drag tillbaka - Markera den text du vill flytta tillbaka i sidled och klicka på knappen.

  Klipp ut - Markera den text du vill klippa ut och klicka på knappen.

  Kopiera - Markera den text du vill kopiera och klicka på knappen.

  Klistra in - Sätt markören där du vill klistra in texten och klicka på knappen.

  Klistra in som text - Klicka på knappen, sätt markören där du vill klistra in texten och klicka sedan på klistra in.

  Klistra in från Word® - Sätt markören där du vill klistra in och klicka på knappen. En ruta kommer upp där du kan klistra in texten, klicka sedan på infoga.

  Förhandsgranska - Klicka på knappen för att förhandsgranska sidan.

  Ångra - Ångra senaste aktivitet.

  Gör om - Gör om ångrad aktivitet.

  Redigera HTML - Låter dig redigera källkoden bakom sidan.

  Bokmärke - Skapa lokala bokmärken på sidan. Dessa listas sedan under Bokmärke när man länkar ett ord.

  Ta bort formatering - Markera text du vill ta bort formatering på och klicka på knappen.

 

  Infoga/Redigera bildkarta - Markera en bild och klicka på knappen för att länka olika delar av bilden till olika ställen.      Rita ut de olika områden genom att välja rectangle, circle eller polygon (rita själv).
      Klistra in länken i “Href” och under “Target” väljer man hur länken ska öppnas.
      Klicka sedan på “Infoga” eller “Uppdatera”.


  Subscript - Minskar och återställer radavståndet till texten underifrån. Markera texten du vill ändra radavståndet på och klicka på knappen.

  Superscript - Ökar radavståndet till texten underifrån, markera texten du vill öka radavståndet på och klicka på knappen.

  Specialtecken - Klicka på knappen och välj bland ca 200 olika specialtecken såsom © ® m.fl.

  Infoga/Redigera inbäddad media - Här kan vi tex lägga in en flash-animation, klicka på knappen och en dialogruta visas.

        Typ - Här väljer vi vilken typ av media vi vill
                 bädda in: Flash, Quicktime, Shockwave
                 m.fl.
        Fil/URL  - Länken till filen vi vill bädda in.
        Dimensioner - Bredd och höjd på mediafilen.

        Under fliken “Avancerat” hittar vi liter mer avancerade
        alternativ som vi vanligtvis inte behöver justera, utan kan
        använda de förvalda värdena.
  Nytt lager - Klicka på knappen för att skapa ett “flytande” lager ovanpå befintlig text/bild.

  Slå på/av absolut positionering - Klicka här för att oförhindrat kunna flytta runt det lager vi skapat genom knappen ovan.

 

bildspel  infoga bildspelInfoga bildspel - Klicka på knappen för att infoga bildspel.

 

Välj det bildgalleri du vill skapa bildspelet från (de bilder som är uppladdade i det kommer att användas)

 

Effekt - Den övergångseffekt som används mellan de olika bilderna (byt i listan och du ser effekten i förhandsvisningen)

Animationshastighet - Tid i millisekunder som själva övergången tar på sig att byta bild.

Paustid - Den tid som varje bild visas innan nästa byts in.

Slumpa första bilden - Välj ja för att slumpmässigt välja första bilden att visa.

Visa navigering - Visa en föregående pil, samt en nästa pil, för att manuellt byta bild genom att klicka.

Pausa vid mus över - Om Ja pausas bildspelet när man för muspekaren över bilden.

 

Klicka sedan infoga. En ruta syns nu på den redigerade sidan, innehållande några olika värden.

Detta är helt korrekt, och bildspelet visas sedan när man besöker sidan.

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
Ansvarig: Robin Linderoth, 0522-777 WEB