SÖK INNEHÅLL:
 
 
 

Innehåll

 
 
 
Innehåll / 3. Sidor / 3.2 Verktygsfältet i redigeringsläge

Verktygsfältet i redigeringsläge

 

Verktygsfältet kan verka innehålla mycket knappar, men oftast använder man bara ett fåtal av dem på “daglig basis”. Här finns funktioner för att ändra textstorlekar, färger osv.

I detta avsnitt kommer vi gå igenom de mest förekommande funktionerna i verktygsfältet.
De övriga listar vi i “Appendix B

 


toolbar
Verktygsfältet i Tudo redigeringsläge  Fetstilt - Markera den text du vill ha fetstilt och klicka på knappen för att göra texten fetstilt.

  Kursivt - Markera den text du vill ha kursiv och klicka på knappen för att göra texten kursiv.

  Understruken - Markera den text du vill ha understruken och klicka på knappen för att göra texten understruken.

  Genomstruken - Markera den text du vill ha genomstruken och klicka på knappen för att göra texten genomstruken.

  Punktlista - Markera texten du vill göra till punktlista och klicka på knappen.

  Nummerlista - Markera texten du vill göra till nummerlista och klicka på knappen.

        Format - Välja bland stycke, rubrik m.m. - Markera texten och välj format i listan.

        Fontfamilj - Välj teckensnittsfamilj. - Markera texten och välj teckensnitt i listan.

        Fontstorlek - Storleken på texten. - Markera texten och välj textstorlek.

  Textfärg - Färg på texten. - Markera texten och välj textfärg.

  Textbakgrund - Bakgrundsfärg på texten. - Markera texten och välj bakgrundsfärg.

  Infoga/Redigera länk - Markera den text som skall länka och klicka på knappen.
En ruta visas med olika alternativ, via “Sidor” kan man länka till de interna sidorna som finns på hemsidan. Eller så kan man skriva/eller klistra in en länk i rutan “Länkens URL” och under “Mål” väljer man hur länken ska öppnas. Klicka sedan på “Infoga”

 Infoga länk rutan

 

 

  Infoga/redigera bild - Ladda upp och/eller infoga bild på den position markören står på.
Ett fönster visas med alternativ för att bläddra bland bilder i hemsidans galleri (se 5.1 Bildarkiv), eller ladda upp en ny bild.

        Ladda upp bild - Klicka på knappen uppe till höger och en ny sida visas där du väljer vilken mapp du vill placera bilden i (se 5.1 Bildarkiv), bläddra efter bilden på din dator och klicka på “Ladda upp”.

        Välj bild - Bläddra bland befintliga bilder som redan är uppladdade i galleriet. Välj den storlek av bilden du vill infoga,  (Small, Medium, Large) under respektive bild och klicka sedan på bilden. Då förhandsvisas bilden i den valda storleken nertill.

        Alternativt kan man själv klistra/skriva in en adress till bilden i rutan “Bildens URL”

        Under fliken “Utseende” hittar vi lite fler alternativ för bilden vi vill infoga.

        Justering      - Här väljer vi tex “Vänster” om vi vill att bilden ska ligga till vänster om texten.
        Dimensioner    - Här kan vi manuellt bestämma storleken på bilden vi infogar.
        Vertikalrymd    - Den tomma ytan vi vill ha ovan och under om bilden, i pixlar.
        Horisontalrymd    - Den tomma ytan vi vill ha vänster och höger om bilden, i pixlar.

        När vi är klara med alternativen klickar vi på “Infoga” för att infoga bilden på vår sida.
        Om vi vill ändra visningsstorlek på bilden kan vi markera den och dra i kantlinjen.


  Infoga galleri - För att kunna infoga ett galleri måste vi först ha skapat en mapp av bilder i galleriet (se 5.1 Bildarkiv). Klicka på det galleri som ska infogas. När sidan sedan visas publikt visas “tumnaglar” över de bilder som finns i mappen.

  Infoga fil - Infogar en länk till en uppladdad fil i filarkivet (se 5.2 Filarkiv), klick på filen för att länka in den.

  Infoga formulär - Infogar ett formulär på sidan. Tex ett kontaktformulär vi skapat. (se 5.3 Formulär)

 

  Infoga/redigera tabell - Skapa en tabell där vi kan ha både text och bilder. Här ser vi några alternativ som kolumner, rader m.fl.

        Kolumner - Antalet kolumner i tabellen.
        Rader - Antalet rader i tabellen.
        Cellpadding - Tomrum i varje cell.
        Cellspacing - Tomrum mellan varje cell.

        Man kan även högerklicka på befintlig tabell för alternativ redigering.


  Sammanfoga celler - Sammanfogar två eller fler celler till en cell. Markera de celler som ska sammanfogas och klicka på knappen.

  Separera celler - Delar en sammansatt cell i flera.

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
Ansvarig: Robin Linderoth, 0522-777 WEB